Han  lever

Alla inlägg under januari 2020

Av Anji - Fredag 31 jan 23:43

Bästa citaten om kärlek, livet och vänskap 

 

 

Är din dag svår?  LITA på Gud!

 

 

Han har gett dig allt för att du skall kunna TRO på honom. Han

 

gav sitt LIV!

 

 

Den som går med Gud klarar ALLT!!  JA ALLT!!

 

 

Everything is going to be all right…

 

 

 

 

/Anji

Bibelord · Hopp · Life · TRO
ANNONS
Av Anji - Torsdag 30 jan 22:07

Det är först och främst genom Bibeln som Gud talar till oss  /Artikel A Svensson

 

Gud talar på många sätt, också genom drömmar och syner. Men det är först och främst genom Bibeln som Gud talar till oss. Vi kan hämta väckelsebudskap till Guds folk direkt från Bibeln, utan drömmar eller syner. Det står mycket i Bibeln om Guds församling, som aldrig predikas i kyrkorna.

 

  Många av dem som bekänner sig vara frälsta och tror på Jesus, håller sig inte till Guds ord när det gäller Guds församling. De håller sig till kyrkotraditioner och läromeningar som inte stämmer med Guds ord, och som de litar på mer än på Bibeln.

 

  De tror på det som pastorn säger utan att kontrollera om det stämmer med Bibeln. De har ju förtroende för gamla pastorer som har predikat och haft möten i många år. Att man i andra kyrkor har någon annan uppfattning om Guds församling, det bekymrar dem inte. De håller sig till sin egen kyrka, sitt eget samfund. De vet inte att de är vilseledda av en obiblisk förkunnelse, för de har inte själva studerat vad Bibeln lär om Guds församling.

 

 

  Det är ju inte bara fråga om olika uppfattningar och åsikter. Det gäller att verkligen ta reda på vad Bibeln lär. Det som jag har skrivit om Guds församling, och om kyrkor och samfund, det har jag fått genom bibelstudie och bönesvar.

 

  I kyrkor och samfund får man ingen undervisning om Guds församling. Det var just detta som jag satt och väntade på när jag hade blivit frälst var på möten. Jag tog ju för självklart att det där vet ju pastorn och äldstebröderna, och att detta skulle komma fram i någon predikan. Men någon sådan predikan kom aldrig.

 

 

  Det finns de som menar att det känns tryggt att vara medlem i en frikyrkoförsamling. För mig var det ett ständigt problem att vara medlem i något som man inte vet vad det är. Att sitta och vänta på en förkunnelse som aldrig kom, det gav mig ingen känsla av trygghet.

  Det starkaste minnet jag har från tiden i samfundet och i pingströrelsen är den ständiga ovissheten. Att inte ha någon kunskap om vad kyrkosamfunden är. Att inte ens få veta vad man är medlem i för någonting. Att aldrig få ett vettigt svar om man frågar om något som gäller Guds församling. Någon trygghet fick jag inte förrän jag kom loss från pingströrelsen och fick klart för mig var Gud ville att jag skulle vara

 

– UTANFÖR ALLA KYRKOR OCH SAMFUND.

 

  Herren har mycket tydligt gjort klart för mig, att kyrkorna är inte grundade på Guds ord. De är grundade på Satans falska församlingslära. Detta gäller också frikyrkoförsamlingarna. De tillhör också den stora skökan, det stora Babylon. Du kanske vill invända, men det finns ju massor av verkligt kristna människor i frikyrkorna som älskar Jesus och vill leva för honom. Ja, men vad är Herrens väckelsebudskap till dem? Läs Upp. 18:4. “Drag ut ifrån henne, ni mitt folk, så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder och får er del av hennes plågor.”

  Varför har detta inte blivit uppmärksammat och predikat? Det är för att ondskans andemakter i kyrkorna har hela tiden hållit de kristna, även predikanterna, andligt nedsövda så att de inte har förstått sanningen om Guds församling. Men de uppträder som om de vet hur det ska vara i Guds församling. Men tiden går och Guds församling måste förberedas för att möta Jesus på skyn.

 

 

  Guds folks uttåg ifrån det stora Babylon måste ju ske innan Jesus hämtar församlingen. Efter Jesus har kommit och hämtat församlingen kan det ju inte ske, för då är ju Guds folk hemma hos Herren, och där finns inget Babylon att draga ut ifrån.

  Att veta och förstå sanningen om Guds församling är inte detsamma som att bara ha en viss uppfattning eller en viss åsikt om Guds församling. Lika visst som vi vet att Jesus har dött på korset för våra synder och att Jesu blod renar oss från all synd, lika visst kan vi veta att vi tillhör Guds församling. Men vi måste också veta vad Guds församling är. Guds församling, Kristi kropp är en levande organism. 1 Kor. 12:12-30. Ett levande tempel uppbyggt av levande stenar. 1 Petr. 2:4-5. Ef. 2:19-22.

 

 

  Det är en väsentlig skillnad mellan en levande organism och en organisation. Vad är en frikyrkoförsamling? Det är en organiserad rörelse med en föreståndare (pastor), ett antal styrelseledamöter (äldstebröder), en medlemsförteckning och medlemskort till medlemmarna. Kan du någonstans i Bibeln hitta en sådan beskrivning på en Guds församling?

 

 

  Men en frikyrkoförsamling är inte bara en organisation. Den är grundad och uppbyggd på en falsk lära om Guds församling. Och där det finns en falsk lära, där får också de onda andarna inflytande och kan styra verksamheten och hindra medlemmarna från att få en verklig undervisning om Guds församling. De får inte heller veta vad frikyrkan är. De tror att det är den som är Guds församling.

  Om någon undervisar och predikar sanningen om Guds församling, då tror de att detta är en villolärare och vill inte ha med honom att göra. Men inför Gud är det sanningen som gäller. Därför är det oerhört viktigt att vi studerar vad Bibeln lär om Guds församling, och inte låter oss bli lurade av kyrkor och samfund.

 

 

  När man vill studera vad Bibeln lär om Guds församling, då får man höra att man kritiserar och dömer andra. Vilka andra då? I denna strid mot det stora Babylon är det bara två parter inblandade. Den ena parten är vi som tror på Jesus och vill lyda honom, och den andra parten är de som inte vill lyda Herrens befallning och inte vill lämna det stora Babylon. De pratar om kärlek och gemenskap, men vad är det för sorts kärlek och gemenskap som vill hindra oss att studera Guds ord? Gud är kärleken, men Guds kärlek hindrar oss inte från att studera Guds ord.

  De som är så kvicka till att franhålla att man inte ska döma och kritisera, vad gör de själva? De försvarar kyrkor och samfund och deras falska läror, och fördömer sanningen.

 

 

http://www.algonet.se/~allan-sv/BIBELN.HTM#Bibeln

 

ALLAN S sidan finns inte mer då han är död, d v s väntar  i sömn på Jesus. Men läs igen och se vad du kan få i texten. Den är BRA!

 

/Anji

ANNONS
Av Anji - Onsdag 29 jan 21:04


A Powerful Warning - Lest We Forget The Message by David Wilkerson


 

/Anji


Av Anji - Tisdag 28 jan 22:26


I AM NOT  ALONE

 

 


Never Let Go ( Of The LORD 

 

 /Anji

 

Av Anji - Söndag 26 jan 16:21


Da vid Wilkerson predikar ur sin Bok SYNEN 1973 


/Anji


Av Anji - Lördag 25 jan 19:55


Mer än tänkvärt.....LIV!

 

 

/Anji

 

Av Anji - Fredag 24 jan 19:48

 

Varningar!  Se Artikel!!

Vill visa på de företeelser som Jesus varnar de kristna för Upp. kap. 2 – 3

Vill visa på de företeelser som Jesus varnar de kristna för Upp. kap. 2 – 3

inlägg 1

”nikolaiternas gärningar”, ”Bileams lära”, ”kvinnan Isebel , hon som kallar sig profetissa och undervisar och förleder mina tjänare”, ”Satans djupheter”, ”Satans synagoga, några som kallar sig judar men inte är det”:

 

Nikolaiterna gärningar, en villolära som kom att påverka församlingen för all framtid genom att upphöja prästerskapet över de vanliga människorna och därmed lägger grunden för den kyrkliga hierarkirerna.

Det började med att församlingsledaren Clemens i Rom skrev ett brev till de kristna i Korint och förklarade att biskopen i Rom är Petrus efterträdare och därmed har en gudomlig auktoritet som ärvts från Jesus själv. I den Katolska kyrkan (all kyrkors moder) fick denna villolära ett starkt fäste som gick vidare till hennes döttrar.

 

Gud har lagt sin församling i händerna på av Gud ordinerade andefyllda människor och inte i händerna på ett politiskt sinnat och av människor utvalt ledarskap.

 

När den här villfarelsen smög sig in i församlingarna blev ämbetena en karriärspost, där utbildning mänsklig kunskap och program ersatte gudomlig vishet och Den Helige Andes ledning. Riterna och ceremonierna blev viktigare än karaktär, ett heligt liv och Guds närvaro. Ledarna blev herrar över folket istället för tjänare.

 

Större delen av Sveriges andliga ledare arbetar i dag, både i smyg och öppet på att föra svensk kristenhet in under den katolska kyrkan, där nikolaiternas lära råder i sin fulla kraft. Vi gör därför klokt i att på fullaste allvar ta Johannes varning till oss. Vi bör inte underordna oss något som Gud hatar.”


 

SE LÄNK och Läs!

 

/Anji

 

 

 

 

 

Av Anji - Torsdag 23 jan 22:30

 

De tio budorden

 

2 Mos 24:12
HERREN sade till Mose: “Stig upp till mig på berget och bli kvar där, så skall jag ge dig stentavlorna med lagen och budorden som jag har skrivit till undervisning för dem.”

2 Mos 20

De tio budorden

1 Och Gud talade alla dessa ord:


2 Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset.


3 Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.


4 Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden.

 

5 Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag, HERREN, din Gud, är en nitälskande Gud, som låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen, ja, tredje och fjärde släktledet, när man hatar mig,

 

6 men som visar nåd mot tusen släktled, när man älskar mig och håller mina bud.


7 Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.


8 Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den.

 

9 Sex dagar skall du arbeta och uträtta alla dina sysslor.

 

10 Men den sjunde dagen är HERRENS, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, inte heller din son eller din dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap, och inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar.

 

11 Ty på sex dagar gjorde HERREN himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på sjunde dagen vilade han. Därför har HERREN välsignat sabbatsdagen och helgat den.


12 Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som HERREN, din Gud, ger dig.


13 Du skall inte mörda.


14 Du skall inte begå äktenskapsbrott.


15 Du skall inte stjäla.


16 Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.


17 Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.

 

 

Det är Guds bud som han vill att vi skall hålla genom livet, det är Guds bud som skall forma oss, men idagens värld är det inte så viktigt , eller????

Vad säger DU om att hålla Guds bud??


*

* Följer man Guds bud idag? Kan man dem och vill man hålla sig väl med Gud i trohet till hans ord?

 

   

 

Lär känna Gud på djupet.

 

/Anji

 

 

 

Presentation

Omröstning

Firar du jul? Jesus är inte född på jul.
 Nej Jesus är inte född på jul
 Julen är katolsk och felaktig
 Finns det mer info att få?

Fråga mig

23 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6
7
8 9 10 11 12
13
14
15
16
17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
28 29 30 31
<<< Januari 2020 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

http://www.iring.nu/webbringar/Fraelsaren.php

Anji

Min Gästbok. Välkommen!

Följ bloggen

Följ Han  lever med Blogkeen
Följ Han  lever med Bloglovin'

Prövningar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se