Han  lever

Inlägg publicerade under kategorin Antikrist

Av Anji - Tisdag 25 aug 21:33


Last days/ Videon innehåller otäcka bilder, vilket betecknar skeende som står i Bibeln.Se gärna fler videos från Richie

 

/Anji

ANNONS
Av Anji - Torsdag 20 aug 23:32

 

 

 

VAD vet du om påven och påvedömet och jesuiterna m m?


Läs denna sida/LÄNKEN/ nedan

 

och få reda på sådant du inte visste, kanske du har fel undervisning från förut, läs och bli rätt undervisad.

 

https://www.worldslastchance.com/swedish/end-time-prophecy/varning-rom-forandras-aldrig.html

 

 

/Anji

 

 

 

ANNONS
Av Anji - Måndag 13 juli 23:28

 

 Donald Trump. 

 

Är han en äkta kristen, det verkar ej så, eftersom han säger

 

att man inte behöver födas på nytt, d v s ta emot Jesus.

 

 

Det är ju fel, ja.

 

 

Den mannen är troligtvis också han, frimurare.

 

 

Se videon som finns i länken och bekanta dig med vad han

 

säger.

 

 

https://www.onpointpreparedness.net/donald-trumps-false-christianity-influenced-by-a-33-freemason/

 

/Anji


Av Anji - Lördag 27 juni 01:06

Ekumenik är inte väckelse

 

 

Eftersom Guds församling är Kristi kropp, så kan det inte finnas mer än en Guds församling på samma ställe antingen man har stora eller små sammankomster. “Ty var två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.” Matt. 18:20.

Vad är då ekumenik och alliansmöten för någonting? Vad är det som man allierar sig med? Har de en pingst-Jesus, en baptist-Jesus, en maranata-Jesus, en metodist-Jesus o.s.v.? Då måste de också ha många församlingskroppar, många kopior av Kristi kropp.

Det finns bara en Jesus som är vår Herre och Frälsare, och han vill inte ha någon gemenskap med dessa sköko-kyrkor och samfund som har splittrat Guds folk och förstört församlingsgemenskapen. Han har för länge sen befallt sitt folk att draga ut där ifrån. Upp.18:4

 

 

Ekumenik och alliansmöten är en allians mellan olika kyrkor och samfund. Också den katolska kyrkan omfattas av gemenskapen. Att kyrkan ha förföljt, torterat och mördat miljoner kristna, detta talar man inte om. Detta är gammalt och glömt. Men kyrkor och samfund kan aldrig få förlåtelse för sina synder. De har ingen del i Jesus försoningsverk på korset och de kommer aldrig att omvända sig. Enskilda medlemmar kan bli frälsta, men det är viktigt att de lämnar de kyrkor och samfund där de är medlemmar.

När Jesus dog på korset, då beredde han en ny väg till Gud för människor. Hebr. 10:19-22. Men religiösa organisationer och kyrkosystem har ingen del i Jesu försoningsblod, och de kan aldrig omvända sig. Kyrkornas falskhet och hyckleri måste få sin dom. Kyrkornas förföljelser, tortyr och mord på miljoner kristna kan aldrig bli förlåtet. Gud kommer att vedergälla den stora skökan och alla hennes horungar efter deras gärningar.

 

 

Den katolska kyrkan är den stora skökan i Upp. 17:e och 18:e kapitel. Och de övriga kyrkorna och samfunden är hennes döttrar. Hon är moder till skökorna och till styggelserna på jorden. Med skökor menas här kyrkosystem som förfalskar Guds ord och blandar upp det med sina egna läror och stadgar, allt under det att de menar sig vara Kristi kyrka. De bär Kristi namn, men tillhör en annan herre. Sådant är religiös otukt – trolöshet mot Kristus.

Trots kyrkornas förföljelser och mord på miljoner kristna, så tror folk ändå att kyrkorna är från Gud. Hur dumma kan folk bli egentligen? Det är inte utforskat än.

Det som skapar enhet och gemenskap i Guds församling, är en gemensam tro på en församlingskropp, en Ande, en Herre, en tro, ett dop, och en Gud som är allas Fader. Ef. 4:1-6. Men vad är det som skapar den ekumeniska enheten och gemenskapen? Jo, det är ett gemensamt avfall från tron på Jesus. En gemensam flathet inför den stora skökan, och en “fri kärlek” (religiös otukt) som inte tar hänsyn till vad Guds ord säger.

 

 

Kyrkornas “fria kärlek” och “kristna gemenskap” är ingenting annat än religiös otukt – trolöshet mot Kristus. För en sann Jesu lärjunge är det ett renlighetsbehov att avhålla sig från sådant.

Men hur ska vi göra när vi ha kommit ut ur kyrkorna och samfunden? Svaret på den frågan står i Matt. 28:18-20. “Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå fördenskull ut och gör alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, lärande dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens ände.”

Detta har kyrkorna motarbetat under hela kyrkohistorien. De predikanter som har velat förkunna Guds ord har fått kyrkorna emot sig. Massor av kristna har blivit förföljda, torterade och mördade av kyrkan, för att de trodde på Jesus och lät döpa sig.

När en ny väckelse kommer igång, då kommer det genast fram en underlig idé om att de som har upplevt väckelse och förnyelse måste ha ett särskilt namn. Man måste hitta på ett namn på dem.

 

Och så lurar Satan dem till att börja bygga ett nytt kyrkosamfund. Detta är hans metod att göra slut på väckelsen. De som har vaknat eller börjat vakna, dem vill han stänga in och söva ned på nytt. Annars kan de väcka upp hela Guds församling, så att hela det religiösa skökoväsendet blir avslöjat.

Guds folk har ännu inte förstått vad djävulen höll på med i gamla tiders väckelser. Man berömmer de gamla väckelsepredikanterna för de allvarliga misstag de gjorde när de bildade nya kyrkor och samfund. Detta var ju inte till någon fördel för väckelsen. Tvärt om, det var detta som förstörde väckelsen. Att de kristna ha blivit uppdelade i en massa kyrkor och samfund, det är ingen annan än djävulen som vinner fördelar av det.

Vad som nu gäller är att avslöja allt om Satans alla kyrkor och samfund, så att alla kristna kommer loss där ifrån innan Jesus kommer. När Guds vredesdom drabbar det stora Babylon, då får det inte finnas en enda brudesjäl kvar där.

 

 

Ekumeniken är en bekväm väg till helvetet. Man behöver inte anstränga sig, bara låta sig dragas med i det religiösa avfallet. Kyrkan är en inrättning som är helt inriktad på att producera avfall. Och den har smutsat ner hela jorden med sitt religiösa avfallsutsläpp.

http://www.algonet.se/~allan-sv/EKUMENIK.HTM  Allan S

 

ALLAN S lever inte längre, men jag vill visa texten som är sann!

 

/Anji

 

 

Av Anji - Tisdag 23 juni 20:07

“50 000 KRISTNA TORTERAS I NORDKOREA”


Nordkorea, klassificerat av Open Doors som världens farligaste land för kristna, placerar människor i fängelseläger när de följer Jesus.

 

En före detta fånge berättade för tidningen Impacto Evangelístico om hur hon torterades när hon var inlåst i ett av dessa läger.

 

Fångar tvingas att arbeta under brutala och omänskliga förhållanden, med syftet att “söndersmula” dem. Den tidigare fången, som numera bor i Sydkorea, säger att svält, hårt arbete och misshandel sker dagligen.

“Alla fångarna svälter. Varje person får en handfull rutten majs och smutsigt vatten att dricka. Vi hade det som mat hela året. Inget mer. Människor tvingas arbeta hårdare än djur och människor dör av undernäring och olyckor medan de arbetar”, tillade hon.

 

 

Om någon säger emot låses de in i ett litet rum där människor vare sig kan ligga eller stå upp. Hennes man dog i detta fängelseläger. “Nästan varje dag hämtade vakterna oss för att fråga ut oss. De slog oss väldigt hårt. När det inte ställdes några frågor, tvingades vi att stå på knä i våra celler, från fem på morgonen till midnatt, utan att tillåtas tala.”

 

Enligt en rapport från Open Doors finns det för närvarande cirka 50 000 troende i nordkoreanska fångläger. Samtidigt är det fler och fler koreaner som tar emot Jesus. Uppskattningsvis finns det runt 300 000 troende som möts i underjordiska församlingar i Nordkorea.

 

“Jag ber att människor ska omvända sig. Jag ber att koncentrationslägren ska elimineras, och jag ber att kristna runt om i världen fortsätter att be för oss,” säger den före detta fången som för att skydda sig och sina anhöriga förblir anonym.

 

Om kristna upptäcks i Nordkorea så deporteras de till arbetsläger eller dödas på fläcken. Även deras anhöriga straffas på samma sätt oavsett om de är kristna eller inte. Att träffa andra kristna är i stort sett omöjligt och måste då det går ske i absolut hemlighet. Hela systemet bygger på att grannar och familjemedlemmar förväntas ange varandra. Framför allt påverkas barnen av indoktrineringen och uppmanas att ange sina egna föräldrar om de ser något misstänkt, i tron att de gör vad som är rätt. Därför avstår många föräldrar att berätta för sina barn om sin kristna tro.

I världen finns det idag ett femtiotal länder som förföljer kristna. Av dem klassas elva som länder med extrem förföljelse. Efter Nordkorea kommer Afghanistan där kristna landsmän antingen måste fly landet eller dödas. Det hör till familjens ”heder” att göra sig av med den kristne.

 

 

Övriga länder med extrem förföljelse mot kristna är Somalia, Libyen, Pakistan, Eritrea, Sudan, Jemen, Iran, Indien och Syrien. Open Doors sammanställer varje år World Watch List, vilket är den enda årliga undersökning av religionsfrihetens villkor bland kristna som görs.

Vår uppmaning är att allvarligt be för våra lidande syskon.
I flera av dessa länder har vi kontakt med syskon som trots hårt motstånd och förtryck brinner för att nå ut med evangelium till sina folk.

 

”De som sår med tårar ska skörda med jubel. Gråtande går de och bär sitt utsäde, jublande kommer de och bär sina kärvar” (Ps 126:5-6).

PUBLICERAT I INNEHÅLLMIDNATTSROPETRAPPORTREDAKTIONELLTMÄRKT MED ETIKETTERNA 

 

/Anji

 

Av Anji - Måndag 22 juni 22:28

'


Välkommen till den nya tiden – NEW AGE- NEW WORLD ORDER/Illuminati/ Förslavade människor
Vet du vad som ska ske?
Se videon och framför allt LÄS BIBELN!
Ps 2

Det var profeterat att hända och det är här just nu. Vi går igenom en vriden och ful verklighet, en mycket mörk verklighet styrs av Människan som försöker utrota GUD för den nya världsordningen. Dessa är de allra sista dagarna av denna döende och dekadenta värld, en värld som håller på att flygas under vingar av ett stort bedrägeri. Välkommen till den nya tidsåldern: Bedrägeriet i New Age som är NWO:

Detta kommer från UN- /FN För att uppnå en världsregering skall man och måste ta bort: Människors individualism, deras lojalitet för familjetraditioner, national patriotism, och religions dogmer.

Ingen kan gå in i NWO utan att dyrka Lucifer, ingen kan gå in i New Age, den nya tiden utan att initiera Lucifer, som betyder SATAN.
*
Henry Lamb says:
Det är publicerat att det kommer att bli såhär, sedan 1992, det är publikt. Ingen konspiration alltså.

*
En världsvaluta, massdöd av människor, en världsreligion, och en världsregering. Detta är vad som snart är här. Det finslipas nu.
Man säger att New Age ska rädda jorden och världen, men det är ju precis tvärt om! Det goda är ont och det onda gott.
Mindcontrol (är redan här) och förgiftningar (är redan här) är vad som kommer mmer utav. All övervakning är en del av denna nya tid, man måste ju hålla reda på människorna som man styr över. Därför har man ordnat terror och hemska saker för att planera och genomföra kontrollen av människor.

De kommer att låsa allt och stänga den värld som vi nu känner. Det kommer att bli mycket svårt att vara här.
De som är orsak till allt detta som ska ske är onda människor som tror att satan är Gud och applåderar honom, de kan inte skilja på gott och ont.
Allt detta är byggt och iscensatt för att människan skall dyrka Antikrist: VÄRLDSHÄRSKAREN- mot Kristus. Och då kommer de hemska tiderna fullt ut, men där i den vevan skall de troende hämtas hem till himmelen. De har gjort sitt val- De tror på Gud, inte på satan. Gud har allt detta under kontroll och han kommer att visa oss barmhärtighet och nåd i de faror som kommer. Men den som gjort sitt val och följer Antikrist kan räkna med ett rent helvete på jorden! De kommer att förlora det de trodde de skulle vinna, och bölder och dödliga sjukdomar kommer att härja ännu värre. Chipet har också kommit för att stanna och människor är slavar.

Vilka är förresten Illuminati: De rika och välbesuttna: Frimurare, Skull and Bones, Bilderbergare, och många fler.
Det talas om satans DNA här också och om sådant står det i bibeln.
New age vill säga oss att vi ska tro på att VI ÄR GUDAR!

 

/Anji

Av Anji - Fredag 24 april 20:54

 

Satan finns, jodå.

 

Satan är ondskan själv och vill krossa och förstöra och döda. Död finns överallt där han drar fram. Är han farlig?

 


Ja för alla, och särskilt för en svag troende eller en stark troende som vill göra…..

 

Satan är den mäktigaste av alla onda andevarelser. Hans  kraft påverkar både den andliga (Ef 2:1-3; 6:10-12) och den fysiska världen (2 Kor 12:7-10). Han vågade t o m fresta Jesus (Matteus 4:1-11).

Genom att dö på korset för världens synd och uppstå till nytt liv har Jesus en gång för alla besegrat honom och tagit auktoriteten ifrån honom. 

Men satan kommer ändå att fortsätta sina försök att lura och bedra människor tills Guds tid är inne att förgöra honom (Joh Upp 20:7-10)

1 Thess 3:5. Det var också därför som jag sände honom, när jag inte
mer kunde uthärda; ty jag ville veta något om er tro, eftersom
jag fruktade att frestaren hade så frestat er, att vårt arbete skulle
bli utan frukt.


 

Fil. 2:16 i det att ni håller fast vid livets ord. Bliv mig så till
berömmelse på Kristi dag, till ett vittnesbörd om att jag inte
har strävat förgäves och inte förgäves har arbetat.
  Gal. 2:2. 1 Tess. 2:19. 3:5.

 

 

/Anji


Presentation

Omröstning

Firar du jul? Jesus är inte född på jul.
 Nej Jesus är inte född på jul
 Julen är katolsk och felaktig
 Finns det mer info att få?

Fråga mig

23 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
12
13
14
15 16
17
18
19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< September 2020
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

http://www.iring.nu/webbringar/Fraelsaren.php

Anji

Min Gästbok. Välkommen!

Följ bloggen

Följ Han  lever med Blogkeen
Följ Han  lever med Bloglovin'

Prövningar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se