Han  lever

Alla inlägg under maj 2020

Av Anji - Söndag 31 maj 22:36

 

 

UR BIBELN

 


Några av alla intressanta sanningar från bibeln:

 

Abram/Abraham:


Abraham


En hebré från Mesopotamien. Utvandrade omkring 2000 f Kr på Guds befallning till landet Kanaan som Gud lovade åt honom och hans efterkommande. Genom sin son Ismael blev han stamfar för flera arabstammar, och genom sonen Isak blev han israeliternas stamfar. Det var med honom Gud slöt det avtal (förbund) som innebar att de israelitiska stammarna blev Guds egendomsfolk. I den judiska traditionen framställdes han som den fullkomligt rättfärdiga människan som man menade hade hållit hela Guds lag och aldrig syndat. I det nya förbundets skrifter (Nya testamentet) är Abraham en symbol för tro och lydnad gentemot Gud.

 

Abrahams barn
I det gamla förbundet (Gamla testamentet) benämning på Abrahams fysiska ättlingar, dvs israeliterna. I det nya förbundet (Nya testamentet) benämning på Abrahams andliga ättlingar, dvs alla - oavsett fysisk härstamning - som hyser samma tillit till Gud som Abraham gjorde.

 

Abrahams sköte
Abrahams famn.

 

Abram
Abrahams ursprungliga namn.

 

Adam


Hebreiska ordet för "människa", "mänsklighet". Bibelns benämning på den första människan som skapades av materia, av jord (hebreiska "adama"). Enligt skapelseberättelsen i Första Mosebok skapades människan i syfte att bli lik Gud. Nya testamentet beskriver Messias/Kristus som den "siste Adam". Liksom den förste Adam gav sina efterföljare tillfälligt fysiskt liv, ger den siste Adam, Messias, sina efterföljare evigt andligt liv och därmed fullbordas Guds skapelse av sin avbild.

 

Adam
Stad där vattnet i Jordan hejdades så att israeliterna kunde gå över floden och in i Kanaan.

 

Adar
Månadsnamn. Februari-mars.

 

Adma
En stad vid södra delen av Döda havet på Abrahams tid.

 

Adonai
Ett hebreiskt ord som betyder "Herren". Eftersom judarna av vördnad inte uttalade Guds heliga namn Jahve/Jehova, läste man, där det stod skrivet, "Adonai" i stället.

 

 

Agape


Självutgivande, uppoffrande kärlek (till skillnad från "eros", begärande kärlek). Även benämning på de "kärleksmåltider" som förekom i den äldsta Jesustroende församlingen.

 

Agg
Hat eller stark ovilja mot någon.

 

 

Allmosa


Av ett grekiskt ord som betyder "barmhärtighet". I Nya testamentet avses en gåva till nödlidande, gamla, sjuka eller fattiga. Att hjälpa behövande genom att ge allmosor var en religiös skyldighet bland judarna och Jesus underströk denna plikt.

 

Allmännelig


Som omfattar alla. Allmän. Universell. Grekiska "katholikos". Den kristna kyrkan kallade sig därför redan tidigt för "den katolska kyrkan".

 

Allra heligaste


Det innersta rummet i templet, avskilt och dolt bakom ett förhänge, dit bara prästen hade tillträde.

 

Allsköns


Alla tänkbara. Av alla skilda slag.

 

Allsmäktig


Gud - och endast Gud - är allsmäktig, dvs han har makt att göra allt.

 

Alltings återställelse


Att allting ska återställas så som det var innan synden gjorde sitt inträde i människornas liv och förstörde Guds skapelse.

 

Allvetande


I egenskap av världsalltets skapare har Gud också kännedom om allt. I Gud finns den totala, samlade kunskapen om allt som varit, är och kommer att vara

 

Aln


Längdmått. Cirka 0,5 m.

 

Aloe


På Gamla testamentets tid syftade ordet på en välluktande kärnved från några Aquillaria-arter. På Jesu tid stod beteckningen för saften i bladen hos vissa aloe-arter som användes både som läkemedel och som doftämne i liksvepningar.

 

Christ lives in me : Photo

 

 

/Anji

 

 

 

ANNONS
Av Anji - Lördag 30 maj 20:09

 

Colossians 1:16 Inspirational Image


"For by him were all things created, that are in heaven, and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones, or dominions, or principalities, or powers: all things were created by him, and for him:"
Colossians 1:16 (KJV)

 

 

 

Kol 1:16 för i honom skapades allt i himlen och på jorden: synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare och makter – allt är skapat genom honom och till honom.

 

 

/Anji

 ANNONS
Av Anji - Fredag 29 maj 20:45

Då allt hopp var ute …


Ledare av Berno Vidén 2018

 

Jesus är suverän! Att läsa evangeliernas berättelser om hur olika människor vid skilda tillfällen kom i kontakt med honom är inspirerande. Skildringarna visar tydligt att för Jesus så finns det inga hopplösa fall. Hur kompakt mörkret än är och hur svåra motgångarna än kan vara så är han Herre över situationen.


Ingen av alla de människor som under Nya testamentets tid mötte Jesus blev oberörd. Inte ens de som stötte honom ifrån sig. Faktum är att de flesta som kom i hans väg ville inte veta av honom. ”Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans eget, och hans egna tog inte emot honom” (Joh 1:11).

Då han i vuxen ålder kom till sin barndoms by Nasaret, bad folket honom att gå därifrån. ”De reste sig och drev ut honom ur staden och förde honom fram till branten av det berg där deras stad var byggd för att kasta ner honom” (Luk 4:29).

 

Genom sin undervisning förberedde Jesus sina egna lärjungar på att också de kommer att bli förföljda på liknande sätt, men tillsammans med ett underbart löfte: ”Jag är med er!” ”I världen får ni lida, men var frimodiga: jag har övervunnit världen” (Joh 16:33).
Trots att Jesus inte blev mottagen så kom han som en av Gud given dyrbar gåva till hela mänskligheten. Han mötte hat med gudomlig, utgivande kärlek; lögn och förtal med sanning och rättfärdighet. Budskapet Jesus förkroppsligade och förmedlade var i sin enkelhet så kraftfullt att den mest förhärdade människan kunde brytas ner och gråta som ett barn, överbevisad om sina synder och brister.


Jesaja profeterade om att då Messias skulle komma så var det inte med skönhet eller majestät, inte heller fanns det något i hans yttre som attraherade; han var föraktad och ringaktad. Dock tog han våra sjukdomar och smärtor på sig och bar dem i sin kropp upp på Golgata kors. ”Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade” (53:5).

 

Vad var det som gjorde att så många människor vände Jesus ryggen och föraktade honom? Av olika orsaker såg man inte vem han verkligen var. De vi kan läsa om i Nya testamentet var ofta personer som var rädda om sina höga positioner och som kände sig hotade och avslöjade i Jesu närhet. De beslutade sig för att döda honom.

Men de som trodde på evangelium fick i mötet med Jesus se Guds härlighet: ”Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn” (Joh 1:11).
Gud har lagt frälsningen på ett sådant plan att ingen människa ska kunna ta åt sig äran. Det ligger ingen berömmelse i att komma till Gud. Snarare kommer Jesus in i våra liv på ett sätt som ingen annan kan göra. Han ser rakt igenom fasader och attityder, han ser hur det är ställt i vårt hjärta.

 

Han ser stoltheten, egoismen och annat som kan vara ett hinder, men också nöden, ångesten, ensamheten, och så säger han: ”Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt” (Matt 11:28-30).

En alltför vanlig situation många befinner sig i är gemenskapens motsats – ensamheten. Det är en känsla som stärks speciellt inför stora helger som julen. Förväntningarna är då större än normalt. I det här numret av tidningen finns en predikan av Arne Imsen som lyfter fram grannens gråt och nöd, men också den läkande kraft som finns i evangelium – det glada budskapet.Jesus kom med budskapet och överlämnade det till församlingen, vilken är hans kropp i tiden. Samma frid som Jesus ger finns i den gemenskap där han får vara i centrum. Om två eller tre kommer tillsammans i hans namn så finns han där. Till den gemenskapen är alla välkomna!
I Jesu närvaro byts det kompakta mörkret ut mot ett himmelskt ljus och ångesten får ge vika. Han bär inte sina namn utan anledning: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Far, Fridsfurste.
/Berno Vidén Midnattsropet

 

/Anji

 

 

Av Anji - Torsdag 28 maj 22:51

When you turn your worry into worship God will turn your battles into blessings!


I LOVE THIS!!! This is exactly what I needed tonight! God's is so good!    Religious | God | Jesus | Quotes | Inspiration | Prayer | Lord | Bible | Proverb | Faith | Inspiration | LifeHey you reading this, God is good. Its not a question but a statement. Whatever your life looks like right now, ignore the emotions. We cannot be swayed by emotions and instead trust God. He got you, when its easy and when its tough. Let him build you! Now go ahead and have a blessed day!


A fact about the birth of Jesus and my perspective on faith based on this information. Also, some moments of reflectiion & my Christmas card to you. Mom of 5 sharing stories of life, love, strength and a little bit of faith every Sunday to <a href=#enlighten #empower #inspire #educate and #BeKind. #mylifestory" />


5 Mos 4-29


*Men när I där söken HERREN, din Gud, då skall du finna honom, om du frågar efter honom av allt ditt hjärta och av all din själ.*

 

 

Vill du lära känna Gud? Versen ovan är från 5 Mos 4:29 och den handlar om att israeliterna får ett löfte att de alltid kommer att finna Gud om de verkligen söker honom av hjärtat. Det går att lära känna Gud, och han VILL bli känd. Men vi måste VILJA lära känna honom. Tjänst och tillbedjan måste komma ur en attityd av uppriktig överlåtelse.


Hebréerbrevet  11:6 säger:

*Den som vill komma till Gud måste tro att Gud finns och att han belönar den som verkligen söker honom.* Gud kommer alltid den till mötes som söker honom.

 

 

I tider som dessa, då villfarelserna haglar omkring i landet och länderna så är det just Guds Ord som inte åtlyds. I dessa tider kommer folk att bli så förvillade att de inte ens vet hur de ska söka Gud, för de har lärt sig /eller kommer att lära sig, att de själva är gudar. Hur kan de då söka GUD?

Det är verkligen bedrövligt och skrämmande hur ett folk kan komma att bli så lurade på sin frälsning och på sitt eviga liv.. lurade av politiker och kyrkans män.. m fl   

 

/Anji


Av Anji - Onsdag 27 maj 23:00Tänk efter VEM du ÄR i Gud och HUR DU kan TJÄNA honom i resten av ditt liv.

 

HAN är HERRE och HAN kommer att LEDA DIG, om DU VILL.

One of life's lessons... Dont matter with God on my side who cares who is against me To God be the GloryQuotes Of The Day  15 Photos  Famepace/Anji

 

 

Av Anji - Onsdag 27 maj 00:14

 
Johannes skriver i sitt brev om två olika saker när han talar om synd. På det ena stället säger han: 
1 Joh. 1:9Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. SRB16. 
1 Joh. 2:1Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, har vi en försvarare hos Fadern, Jesus Kristus, den rättfärdige. SRB16. 
Och på ett annat ställe: 
1 Joh. 3:8 Den som gör synd är av djävulen, för djävulen har syndat från begynnelsen. Därför uppenbarades Guds Son, för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. SRB16  
1 Joh. 1:8 Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. SRB16 
Här pratar han, å ena sidan om en som faller för köttets frestelse (1 Joh. 1:9 och 1 Joh. 2:1) och andra sidan, en som lever i oomvänd synd eller säger att han är utan synd (1 Joh. 3:8 och 1 Joh. 1:8). Det är samma tanke Paulus förmedlar i Gal. 5:21 när han säger: den som GÖR sådant ska inte ärva Guds rike.
Gal. 5:21… Om sådant säger jag er i förväg, som jag också tidigare har sagt, att de som GÖR sådant ska inte ärva Guds rike. SRB16. 
Att synda är en helt annan sak än att leva i synd. Om vi lever i synd kommer lagen in och fördömer oss. Lever vi i oomvänd synd, då blir vi fördömd av lagen, eftersom vi inte lever i nåden. Och vi vet från Titus brev 2:12 att nåden fostrar oss att leva rätt inför Gud och människor. 
 
Om vi inte omvänder oss när Guds Ande manar oss till det, då lever vi i uppror. Och ett pågående uppror leder i sin tur till förhärdelse av samvetet. Det är att bryta mot Guds lag, och att leva efter sitt kött, vilket många kristna idag gör. Det är vad Johannes menar med brott mot lagen.
1 Joh. 3:4 Var och som gör synd bryter också mot lagen, för synd är brott mot lagen. SRB16. 
Så, att vandra i Anden är Guds lösning, och det är enda lösningen och enda sättet att kunna fullborda Guds lag, men det är lätt att falla tillbaka till gamla vanor. Den Helige Ande är vår hjälpare och talar till vårt samvete för att vi ska omvända oss, och nästa gång ska stå starkare mot den svaghet som finns i oss, nämligen att vi är så vana att leva efter köttet. 
 
Vi tittar på de verser som skapar så mycket oro och rädsla i Kristi kropp och här behöver vi förstå Johannes undervisning som har gett upphov till mycket förvirring och oro. Studerar vi Första Johannesbrevet är det av yttersta vikt att vi förstår vad Johannes pratar om när han säger:
1 Joh. 3:8-10 Den som GÖR synd är av djävulen, för djävulen har syndat från begynnelsen. Därför uppenbarades Guds Son, för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Var och en som är född av Gud gör inte synd, för Guds säd förblir i honom. Och han kan inte synda, eftersom han är född av Gud. På grund av detta är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn: Var och en som inte gör det som är rättfärdigt är inte av Gud, och inte heller den som inte älskar sin broder.
1 Joh. 3:4Var och en som GÖR synd bryter också mot lagen, för synd är brott mot lagen. 
Dessa föregående bibelverser har skapat en del konflikter mellan kristna läger och jag hoppas att den här studien kan hjälpa till att reda ut den. 
 
Vi börjar med 1 Joh. 1:5. Vi har två ord på grekiska: 1Fós och 2Skotía som är varandras motsatser: 1Fós är Ljus och 2skotía är mörker. Om Gud är ljus (1fós) då är djävulen, ondskan och synden mörker (2skotía). (Jag har satt en siffra framför orden för att identifiera vilket det talas om).
1 Joh. 1:5Och detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er, att Gud är 1ljus och i honom finns det inte något 2mörker. 
Sedan har vi tre andra grekiska ord: 1Koinõnían, 2Peripatómen och 4Ten Alethian som betyder Gemenskap/Samfund, Livsvandring och Sanningen, i den ordningen. Om vi säger vi har gemenskap/samfund (1Koinõnían) med Gud, men livsvandringen (2Peripatómen) är i mörker (3Skotía) med djävulen, ljuger vi och handlar inte efter sanningen (4ten alethian). 
1 Joh. 1:6Om vi säger vi har 1gemenskap med honom och 2vandrar i 3mörkret, ljuger vi och handlar inte efter 4sanningen. 
Matt. 7:13-14 talar om den trånga porten och den smala vägen och den vida porten och den breda vägen som leder i fördärvet. Livsvandringen kan antingen vara på den smala eller breda vägen.
Luk. 13:23-24 Och någon sa till honom: Herre, är det få som blir frälsta? Då sa han till dem: Kämpa för att komma in genom den trånga porten. För jag säger er, många ska söka komma in men ska inte kunna det. SRB16. 
Tillbaka till Johannes första brev. Ordet vandrar – 1Peripatómen, uttrycker en kontinuerlig livsstil och inte enskilda handlingar. 
1 Joh. 1:7 Men om vi 1vandrar i ljuset, såsom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu Kristi, hans Sons, blod renar oss från alla synd. 
Det är ett liv i ljuset som menas. Det är en livsstil och ett leverne efter Guds Sons exempel, som är världens ljus. Och Ef. 5:13 säger att "allt som uppenbaras är ljus", vilket gör att om vi lever efter det ljus vi har, vandrar vi i Anden. Vi är skyldiga att vandra så som han vandrade - 1 Joh. 2:6. Vi skyldiga att leva som Han levde.
 
Paulus talar också om att vandra (livsvandringlivsstil) i Anden eller köttet i Gal. 5:19‑21 och avslutar med att säga: ”...att de som gör sådant inte ska ärva Guds rike”, och ordet som används här är pràssontes och betyder: görautförafullförapraktisera/praxis. Ordet talar inte om en enskild händelse utan ett ständigt praktiserande av antingen gott eller ont. 
 
Ordet pràsso används av Johannes och Lukas.
Joh. 3:20Var och en som GÖR (pràsso) det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska bli avslöjade. SRB16. 
Apg. 19:19Och många av dem som hade BEDRIVIT (pràsso) trolldom bar fram sina böcker och brände upp dem inför alla... SRB16.  
Tillbaka till Johannes första brev.
1 Joh. 1:8-9Om vi säger att vi INTE har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 
Det finns dem som inte förstår att människan är en syndare i ständigt behov av nåd – daglig nåd. De menar att vi för alltid och evigt har blivit rättfärdiggjorda och därför är vi utan synd i Guds ögon. Ja, om vi vandrar i Anden gör vi inte vad köttet har begär till. Och OM vi syndar har vi en försvarare inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Men att förneka köttets makt att bedra är en dårskap som vaggar oss i en falsk trygghet, och leder till hårdhet och exklusivism. 

 
/Anji
 
 
 
   

Av Anji - Måndag 25 maj 20:51

Avfällingar eller slumrande hjältar? 2014-12-08

https://theholyremnant.blogspot.com/p/avfallingar-eller-slumrande-hjaltar.html

 
 
 
Överallt ser jag "avfällingar", sådana som sover, som Gud väcker och reser upp, som börjar predika Guds ord och som vägrar låta sig tryckas ner igen. Det är dem, om några, som kommer övervinna genom lammets blod och vårt vittnesbörds ord. ”Inte en gång till”, säger vi till Satan. ”Nej du, Jesus är verkligen min Herre och jag böjer mig inte”.

En ängels röst hörs och alla tio jungfrurna vaknar upp. De fem förståndiga behöver bara vakna och de vet att de är redo och behöver inte leta upp dem som säljer oljan. De fem oförståndiga hinner inte in genom porten innan den stängs.
 
Vad säger Jesus då?
Mat 25:11-12 Sedan kom de andra jungfrurna tillbaka och sade: Herre, Herre, öppna för oss! Men han svarade: Amen säger jag er: Jag känner er inte.
Jesus den gode herden letar upp det får som kommit bort. Det var jag det, och när han hittade mig igen vart det glädje bland änglarna.
 
Jesus gick inte för att leta upp den get som kommit bort, utan han letade upp det får som kommit bort. Med andra ord, om du är avfällig, har tappat tron, så har han inte gett upp dig. Det finns fortfarande tid att omvända sig och ändra sitt liv.
 
Amen!!!
 
Inlägget är från december 2014 och jag talar om mig själv, men också om dig. Det tog några veckor eller månader men så hittar jag just detta i Daniels bok och Herren bekräftade för mig att detta är verklighet.
Dan. 11:33-35 De förståndiga bland folket skall ge många insikt, men ändå skall de under en tid falla genom svärd och eld, genom fångenskap och plundring. Men när de faller ska de inte lämnas utan hjälp, och många skall då av falska motiv sluta sig till dem. En del av de förståndiga skall falla, och de skall luttras så att de blir rena och fläckfria intill ändens tid. För ännu dröjer slutet till den bestämda tiden. SFB98.
En del av de förståndiga skall falla, säger Daniel. Alla tio jungfrurna somnade, men fem var förståndiga, och det är dessa som är de slumrande hjältarna som vaknar upp med olja i sina lampor.  
 
 
/Anji
 
 

Av Anji - Söndag 24 maj 23:30

 

JESUS KOMMER

 

Han kommer till dig personligen, bultar på hjärtats dörr, kallar till försoning med himmelens Gud genom Jesus Kristus och det han gjort för dig och mig. För alla människor.


Ett erbjudande som du tar emot – eller avvisar. Valet är ditt!
Gud söker människan. Han vill att alla människor ska blir frälsta (räddade) och komma till kunskap om sanningen, som är Jesus Kristus. Han som är Vägen, Sanningen och Livet, det säger Bibeln.


De första människorna gömde sig för Gud, när de hade brutit Hans bud. Herren Gud kallade på människan och frågade redan i bibelns första bok:

 

”Var är du?”


Ekot av frågan vilar över hela mänskligheten idag. Var är du? Varför gömmer du dig för den Gud som har skapat dig och vill att du ska leva för honom och i honom.


Genom Jesus Kristus och det verk han utförde på Golgata, hans blod som rann till försoning för varje människa, kan var och en som tror bli rättfärdig och var och en som bekänner Jesus vara Kristus, bli frälst – räddad!
Idag nås du av maningen. Idag är frälsningens dag, NU är den välbehagliga tiden.

Nuet är det enda männskor har till sitt förfogande – gårdagen är förbi, morgondagen har vi inte sett, men IDAG hjälper Herren. Och idag är frälsningens dag.

 

Tiden är snart slut – ingen tid ska ges mer, säger bibeln i ett sammanhang.

 

Ta vara på den till frälsning och liv i Gud.

 

Maranata – Jesus kommer! https://midnattsropet.se/midnattsropet/jesus-kommer/

 

 

/Anji

 

Presentation

Omröstning

Firar du jul? Jesus är inte född på jul.
 Nej Jesus är inte född på jul
 Julen är katolsk och felaktig
 Finns det mer info att få?

Fråga mig

23 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25
26
27 28 29 30 31
<<< Maj 2020 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

http://www.iring.nu/webbringar/Fraelsaren.php

Anji

Min Gästbok. Välkommen!

Följ bloggen

Följ Han  lever med Blogkeen
Följ Han  lever med Bloglovin'

Prövningar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se