Han  lever

Alla inlägg under mars 2020

Av Anji - Tisdag 31 mars 20:18


Härlig musik, från 1969, och vi ser hur texten berättar om de tider som är o kommer nu

 

/Anji

 

ANNONS
Av Anji - Söndag 29 mars 23:11Läs denna bön och se hur Jesus alltid är med den som tror:


O, Gud, du har lovat den svage att följa, och bära då jag icke orkar att gå, mig värna i stormen mot brusande bölja vid handen mig föra, mig hålla helt nära dig att frälsarehjärtat emot mig känns slå.

Låt mitt i bruset igenkänna rösten, o, herde, och följa uti dina spår; då stigen blir brant, tack för himmelska trösten, din käpp och din stav, skola jämna och bana, den väg som ock går genom mörkaste snår.

Om hjärtat här nere väl stundom vill brista, o, Gud, att i bönen dock kraft kunna få -! Må taggen av törnet den skarpa ej rista i blödande såren, av hjärtan som lida, Gud känner all kamp, och all nöd skall förstå.

Då trött efter vandringen, ögat sig sluter, och äntligt jag hunnit till levandens kväll, som daggdroppar klara sin eviga kärlek; då först får jag vara, helt lycklig och säll. /E StrömbergJesus Christ Quotes:God owes us nothing but gives us everything! Think about that… He is the creator of everything and is worthy of everything doing exactly as He says, and yet He loves me?! T…@_blushandblossom_


/Anji


DIKTER · TRO
ANNONS
Av Anji - Lördag 28 mars 20:32

 

Ro och frid finns det inte så mycket utav i världen just nu.  Men ro finns och Gud vill att vi ska ha den! 

Här följer några bibelord om frid och ro, läs dem och tänk på vad Gud säger.

 

 

Ords 29:9 

När en vis man går till rätta med en dåre, blir denne arg eller ler men får ingen ro.
 
Jes 32:17
Rättfärdighetens frukt skall vara frid, och rättfärdighetens vinning vara ro och trygghet till evig tid.

Matt 11:29
Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar,

Apg 9:31 Församlingen hade nu lugn och ro i hela Judeen, Galileen och Samarien. Den blev uppbyggd och levde i vördnad för Herren och växte genom den helige Andes tröst och förmaning.

2 Kor 2:13  Ändå fick jag ingen ro i min ande när jag inte fann min broder Titus där, så jag tog avsked av dem och reste till Makedonien.

2 Kor 7:5 När vi kom till Makedonien fick vi ingen ro. Vi var trängda på alla sätt, utifrån av konflikter och inifrån av oro.

2 Tess 3:12 Sådana befaller och förmanar vi i Herren Jesus Kristus att arbeta i lugn och ro och äta sitt eget bröd.

Upp 14:11 Röken från deras plåga stiger i evigheters evighet. De har ingen ro vare sig dag eller natt, de som tillber vilddjuret och dess bild och som tar emot märket med dess namn./Detta bibelordet är om de sista tiderna och vad som sker då chip och annat skall styra vardagen för människor.  ……..
 
 
 
 
 /Anji
 
Av Anji - Fredag 27 mars 00:16

 

 

http://bibelfokus.se/kaos_i_sverige

 

 

NU ÄR DET TID ATT SÖKA HERREN!


OmvändelseNär nu coronapandemin lamslår stora delar av vårt samhälle, ja, faktiskt hela världen, så är det många som grubblar och är oroliga över hur långt detta skall gå och vad detta skall leda till. Känner man till vad Bibeln säger om framtiden, då undrar man också vad som kommer att ske i världen när det hela har stabiliserats och smittspridningen klingat av. Vad kommer våra världsledare att hitta på då?

 

 

MEN, jag känner personligen så här, att nu är det inte läge att spekulera kring konspirationer, världsregeringar eller andra apokalyptiska tankegångar. Nu är det inte läge att klaga på landets ledare och beslutsfattare och deras många gånger mycket svåra beslut, be för dem istället! Vad som kommer att ske återstår att se. Lösa spekulationer tjänar ingenting till. Vi skall dock alltid hålla ögon och öron öppna och stämma av det vi ser och hör mot Bibelns profetior. Då vet vi på ett ungefär var vi befinner oss i Guds plan för världen och håller oss på så sätt vakna.

Många människor mår nu psykiskt dåligt på grund av oro över framtiden. Man oroas över om man skall få behålla arbetet, om man skall hitta ett nytt arbete, hur det skall gå med ekonomin, avbetalningar, amorteringar, besparingar. Man oroas även över om man skall kunna köpa mat och till och med toalettpapper. Man kanske inte kan få tag i de mediciner man behöver. Många bunkrar nu upp hemma med olika varor. Äldre får inte ta emot besök på de äldreboenden som de bor på. Andra äldre uppmanas att hålla sig hemma. Tusentals människor i vårt land har mist sitt arbete eller blivit permitterade på obestämd framtid. Detta innebär att många människor nu berövats sina sociala kontakter och inte längre kan gå till de platser där de annars träffar familj, släkt, arbetskamrater och vänner. Bristen på social samvaro och en trygg plats att vara på gäller nu även många barn och ungdomar i det fall deras skolor stängt. Jag tror denna isolering som många nu hamnat i kommer att leda till en allt större mental ohälsa, och därmed ännu mer oro. Det blir en ond cirkel. Vi kanske bara sett början på de effekter denna pandemi orsakar på människor. MEN jag tror det finns hjälp att få!

 

 

I detta kaos och i denna orostid, vill jag så ödmjukt jag bara kan peka på hoppet och friden hos vår Herre Gud, Jesus Kristus. Hos Honom finns det hopp att få, ett hopp som ger styrka i kristider och ett hopp om framtiden – när vi överlämnat vårt liv i Guds händer. Hos Honom finns en frid att få, en frid som övergår allt förstånd. En frid som inte världen kan ge och som endast finns hos Herren, Bibelns Gud, ja, alltings Skapare! Gud har i Bibeln gett oss många underbara löften som vi kan luta oss mot. Det är inte bara tomma ord vi får luta oss mot, det är en verklighet, det är mot Herren Gud själv vi får luta oss! Han har lovat att ta hand om oss och förse oss med det nödvändiga i livet. Vi är till och med lovade att få det vi ber om, om vi ber i linje med Guds vilja. I närheten till Gud är det inte mycket oro som får tag i oss.

Så NU ÄR DET TID ATT SÖKA HERREN! Och detta gäller både dig som är kristen och dig som inte är det ännu.

 

Till dig som inte är kristenGenom Jesu försoningsgärning på korset kan du få bli ett Guds barn och finna hopp, frid, glädje och vila i Hans hand. Vägen dit går genom att du svarar Ja på Guds erbjudande i evangeliet. Här kan du läsa om/lyssna till evangeliets erbjudande. Tveka inte att tacka Ja! Du kommer inte att ångra dig! Och kom ihåg detta: ytterst sett handlar inte den kristna tron om att få ett problemfritt liv här och nu, det handlar främst om att få vara med i evigheten tillsammans med vår Skapare. Alternativet är inget alternativ!! Börja också att läsa Bibeln. Ett gott tips är att börja att läsa om Jesus och då börja med hela Johannesevangeliet i Nya testamentet.

 

 

Till dig som är kristen


Känner du oro och hopplöshet, sök dig närmare vår Herre i bön och bibelläsning. Stanna upp och sätt dig inför Gud genom att läsa Bibeln och låt Honom tala till dig genom de ord du läser. Det är detta som är att höra Guds röst. Sök inte efter lösningar ute på Nätet, utan håll dig till Bibeln, bönen och sund kristen gemenskap – om det är möjligt.

Är du stark i din tro, uppmuntra då och bär dem som är svagare i tron. Och får du en möjlighet från Gud, så vittna om det hopp och den frid du själv fått av Gud för de som inte äger samma hopp och frid.

 

 

Vägledande bibelord


Jag vill ge dig några bibelord som kan skänka hopp och vara till vägledning:

Jes 55:6: ”Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära.”

Matt 7:7: ”Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er.”

1 Joh 5:14-15: ”Och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett honom om.”

Matt 11:28-30: ”Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.”

1 Petr 5:6-7: ”Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er.”

Gal 6:2: ”Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.”

Matt 6:25-34: ” Därför säger jag er: Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni skall äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni skall klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske Fader dem. Är inte ni värda mycket mer än de? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför gör ni er bekymmer för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står på ängen och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer skall han då inte klä er? Så lite tro ni har! Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: Vad skall vi äta? eller: Vad skall vi dricka? eller: Vad skall vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt dettaNej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra ocksåGör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.

 

 

 

 

Av Anji - Onsdag 25 mars 23:16

Uppslagsdel – Kristus, kristenDet gre­kis­ka or­det christós, i la­ti­ni­se­rad form ”Kristus”, be­ty­der ”en som är smord” (dvs. kung) el­ler ”den smor­de”. Or­det mot­sva­rar alltså det från hebre­is­kan hämta­de ”Mes­si­as” och används i NT med sam­ma in­nebörd.

 

Ut­tryc­ken ”Je­sus är Mes­si­as” (Apg 9:22) och ”Je­sus är Kristus” (1 Joh 2:22) har i grund­tex­ten sam­ma ly­del­se. I före­lig­gan­de NT-översätt­ning står ”Mes­si­as” när ju­disk miljö och ju­diskt tänkan­de präglar sam­man­hang­et. I övri­ga fall står ”Kristus” i an­slut­ning till grund­tex­tens form. Un­dan­tags­vis kräver sam­man­hang­et en an­nan åter­giv­ning (”fals­ka frälsa­re”, Matt 24:24 med par.).

 

 

I ur­kyr­kans gre­kisk­ta­lan­de del kom ”Kristus” ef­ter hand att användas som namn. Pa­u­lus kan ta­la om Je­sus, Kristus, Je­sus Kristus och Kristus Je­sus ut­an någon nämnvärd be­ty­del­seskill­nad. Ut­tryc­ket ”Je­sus Kristus” står allmänt som en fast for­mel i NT, även på några ställen i evan­ge­li­er­na (t.ex. Matt 1:1). Ibland kan det tänkas att den ur­sprung­li­ga be­ty­del­sen hålls ak­tu­ell (”Je­sus Mes­si­as” el­ler ”Je­sus är Mes­si­as”, se t.ex. 1 Joh 4:2 med not).

 

 

I NT:s brev, särskilt hos Pa­u­lus, före­kom­mer of­ta ut­tryc­ket ”i Kristus” (ibland ”i Je­sus” el­ler ”i Her­ren”). Det har en vid och skif­tan­de in­nebörd; på gre­kis­ka kan det även be­ty­da ”ge­nom Kristus” och måste ibland översättas så. Me­ning­en kan va­ra att Gud ver­kar i ge­men­skap med Kristus, t.ex när han ska­par värl­den, utväljer de tro­en­de el­ler styr de­ras liv. Vi­da­re före­kom­mer tan­ken att all­ting sam­man­fat­tas ”i Kristus”. Då an­tyds bil­den av en rymd, som Kristus om­fat­tar och in­ne­slu­ter. Den­na av ho­nom behärs­ka­de sfär re­pre­sen­te­ras en­ligt NT på jor­den av den krist­na kyr­kan. Att en människa är ”i Kristus” in­nebär att hon rör sig in­om dess ge­men­skap. Allt­ef­ter sam­man­hang­et kan ton­vik­ten lig­ga på hen­nes per­son­li­ga före­ning med Kristus i tron (t.ex. 1 Joh 2:5 f.) el­ler på den ytt­re grupp­tillhörig­he­ten.

 

 

Do­pet, som in­ne­fat­tar båda des­sa mo­ment, be­skrivs med or­den att man döps ”in i Kristus” (Rom 6:3; Gal 3:27Namn). I tex­ter som gäller den syn­li­ga försam­lings­ge­men­ska­pen ger or­det ”kris­ten” ibland den bästa svens­ka åter­giv­ning­en (t.ex. 1 Kor 7:39; Gal 1:22). På tre ställen (Apg 11:26; 26:28; 1 Pet 4:16) använder grund­tex­ten den di­rek­ta gre­kis­ka mot­sva­rig­he­ten till det­ta ord, ad­jek­ti­vet christi­anós, om Kristus-anhäng­a­re el­ler med­lem­mar av Kristus-grup­pen.

 

 

/Anji

Av Anji - Tisdag 24 mars 19:47


God makes no mistakes


/Anji

 

 

 

 

Av Anji - Måndag 23 mars 20:09

 

 

Andens namn och titlar

 
 
Anden
Joh 3:6
Anden med kunskap och fruktan för Herren
Jes 11:2
Anden med råd och styrka
Jes 11:2
Anden med vishet och förstånd
Jes 11:2
  
Barnaskapets Ande
Rom 8:15
  
Den Allsmäktiges Livsande
Job 33:4
Den Ande som är från Gud
1 Kor 2:12
Den Ande som han har låtit bo i oss
Jak 4:5
Den evige Ande
Hebr 9:14
Den helige Ande
Apg 1:8
Den helige Ande som bor i er
1 Kor 6:19
Den Högstes Kraft
Luk 1:35
Den levande Gudens Ande
 2 Kor 3:3
Den utlovade helige Ande
Apg 2:33
Domens och reningens Ande
Jes 4:4
Duvan
Matt 3:16
  
Faderns Ande
Matt 10:20
  
Glädjens olja
Ps 45:8
Guds Ande
1 Mos 1:2
Guds gode Ande
Ps 143:10
  
Handpenningen på vårt arv
Ef 1:14
Helighetens Ande
Rom 1:4
Herren, Anden
2 Kor 3:18
Herrens Ande
Jes 61:1
Hjälparen
Joh 14:26
Härlighetens Ande
1 Petr 4:14
  
Jesu Ande
Apg 16:7
Jesu Kristi Ande
Fil 1:19
  
Kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande
2 Tim 1:7
Kristi Ande
1 Petr 1:11
  
Livets Ande
Rom 8:2
  
Nådens Ande
Hebr 10:29
Nådens och bönens Ande
Sak 12:10
  
Profetians Ande
Upp 19:10
  
Rättens Ande
Jes 28:6
  
Sanningens Ande som utgår från Fadern
Joh 15:26
Sigillet
Ef 1:13
Smörjelsen från den Helige
1 Joh 2:20
Sonens Ande
Gal 4:6
Strömmar av levande vatten
Joh 7:38
  
Trons Ande
2 Kor 4:13
  
Vishetens Ande
5 Mos 34:9
Vishetens och uppenbarelsens Ande
Ef 1:17


/Anji

Av Anji - Söndag 22 mars 18:57

 

 

Andens gåvor är inte något vi använder när vi vill- utan något som vi brukar när Han vill. Andens gåvor är specialverktyg i tjänsten.

 

Nådegåvorna är uttryck för Andens uppenbarelse. Gud bestämmer vem gåvorna skall verka genom och när. Och vi måste lära oss förstå hur gåvorna verkar, så att vi kan låta dem verka genom oss. I förra avsnittet tog jag med att de andliga nådegåvorna är nio stycken och talade om vilka de är. Här tar jag nu med dem och i korthet vad de betyder.

Visdomens ord. 1 Kon 3:16-27; Apg 8:26-29

 

 

När vi hjälper människor måste vi ha lösningar på problemen och inte bara kunna analysera dem. Visdomens ord hjälper oss att förmedla gudomliga lösningar och ge vägledning till en lösning av problemen.

 

Visdomens ord syftar även framåt i tiden och ger vägledning om vad vi skall göra och hur.

 

Förmåga att skilja mellan andar Apg 16:16-18, 2 Kon 6:16-17

 

Denna gåva ger oss inblick i andevärlden. Beskrivs också så här: Förmåga att skilja mellan andar- förmåga att se andar. Det handlar inte bara om att se onda andar, utan det är en förmåga att skilja mellan olika andar. Då och då behöver vi se den andliga dimensionen klart. Genom denna gåva hjälper oss Gud att göra det.

 

 

Inspirationsgåvorna Att tala tungomål på olika sätt

 

Mark 16:15-18, 1 Kor 14:27-28

 

Det handlar om övernaturliga språk som förmedlas genom den helige Ande. Tungotalet kan användas till egen uppbyggelse, och när det uttyds, till hela församlingens uppbyggelse. Alla kristna som uppfyllts av den helige Ande kan tala tungomål till egen uppbyggelse, men det tungotal som är till för offentligt bruk är en av Andens gåvor. Detta tungotal måste uttydas, så att de som lyssnar till det även kan förstå vad som blir sagt.

 

Uttydning av tungotal 1 Kor 14:13, 27-28

 

 

Uttydning av tungotal innebär att tungotalet tolkas till ett språk som är begripligt för den som hör på. Det handlar inte om en direktöversättning utan om en tolkning. Denna gåvan är till inspiration och uppbyggelse för dem som hör på.

 

Profetians gåva 1 Kor 14:4

 

 

En profetia är att en människa talar å Guds vägnar på ett begripligt språk. Man är inte profet för att man profeterar. Profetians gåva är en av Andens gåvor och ingen tjänst. En profetia skall vara till: Uppbyggelse, Förmaning, Tröst

Genom en profetia kan Gud tala direkt till människor eller till en församling. På det sättet kan Gud hjälpa männsikor direkt.

 

Kraftgåvorna

Trons gåva Mark 11:20-24

 

Alla kristna har tro. Vi är frälsta genom tron. Men här är det fråga om en extraordinär tro, som uppenbaras i vissa bestämda situationer. Vi kan möta situationer, då vi inte kan uträtta ett dugg genom den tro vi dagligen lever i. Då kan Gud ge oss en injektion av “supertro”, som gör att vi får tro för sådant som är något utöver det vanliga.

Mäktiga gärningar “Gåvan att utföra kraftgärningar” Joh 11:43-44, Apg 19:11-12

I Bibeln läser vi om under och kraftgärningar. Vattnet i Röda havet delades, Jerikos murar föll, solen och månen stod stilla, vatten blev till vin, Jesus gick på avttnet, döda uppstod osv. Genom denna gåva kan Gud t ex skapa, förvandla, bryta naturlagarna m m.

 

 

Nådegåvor till helande Luk 6:19, Apg 5:16

 

Dessa gåvor (OBS! att det står i flertal) verkar till helande från olika sjukdomar. När vi är i tjänst för att hjälpa sjuka, hjälper dessa gåvor oss att frambära Guds helande kraft till hälsa. Ofta sker detta genom handpåläggning. Alla kristna kan be för sjuka, men dessa gåvor förmedlar en rikare manifestation av helande.

Alla dessa gåvor uppenbarar sig och fungerar i enlighet med Guds vilja. Däröfr säger Bibeln: “Inte utför väl alla kraftgärningar? Inte har väl alla helbrädgagörelsens gåvor? Inte talar väl alla tungomål? Inte kan väl alla uttyda?”

 

Att ha en eller flera sådana gåvor i sitt liv, det är det som en kristen vill, för att kunna vara till hjälp och till uppbyggelse för andra människor.

Du, o Gud, som är bara ljus, sänd stilla strålar över mina dagar, gryningsljus över min morgon, skymningsljus när kvällen kommer och ljus nog att ana stigen hela dagen. /B Karlsson

 

/Anji

 
Presentation

Omröstning

Firar du jul? Jesus är inte född på jul.
 Nej Jesus är inte född på jul
 Julen är katolsk och felaktig
 Finns det mer info att få?

Fråga mig

23 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3 4 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 17
18
19 20 21 22
23 24 25
26
27 28 29
30
31
<<< Mars 2020 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

http://www.iring.nu/webbringar/Fraelsaren.php

Anji

Min Gästbok. Välkommen!

Följ bloggen

Följ Han  lever med Blogkeen
Följ Han  lever med Bloglovin'

Prövningar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se