Han  lever

Inlägg publicerade under kategorin Jon-Are Pedersen

Av Anji - Onsdag 16 sept 20:49

Att vandra i Anden   

 

 https://theholyremnant.blogspot.com/2020/08/vandra-i-anden.html


När vi blir födda på nytt får vi den Helige Ande, och då får vi också hjälp att vandra i Ande, men vi har fortfarande köttet att kämpa emot. Anden står emot köttet och köttet står emot Anden. Men om vi följer Anden, vandrar vi i anden. Att följa Anden är att tänka på det som är där ovan, att fästa sitt hjärtas blick på Jesus. Att vi har Jesus och det verk han utfört på korset i våra tankar, alltid, så att vi tänker på hans ord dag och natt. Detta är att vandra i Anden.
 
Romarbrevet 8 säger:
”Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden. De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden. Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud.” Rom 8:4-8

 
Och Galaterbrevet beskriver köttets gärningar:
”Köttets gärningar är uppenbara: De är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg att de som LEVER så skall inte ärva Guds rike.” Gal. 5:19-21

Däremot kan man som kristen välja att lyda köttet och ignorera Andens varningar och undervisning. Men vi har nu en helt annan möjlighet att vandra med Gud eftersom vi har den Helige Ande som Hjälpare. Detta är den stora träningen vi måste gå igenom: Att lära oss vad som är kött, själ och vad som är Ande.
 
Hebreerbrevet 5:14 säger att den fasta födan är till för vuxna, och de vuxna beskrivs som de som genom övning har fått sina sinnen skärp till att skilja mellan gott och ont. Målet är att vi ska växa upp till manlig mognad och att vi inte ska drivas hit och dit genom varje vindkast i läran (Ef 4:14). Kolosserbrevet uppmanar oss att söka det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida (Kol 3:1). Och Hebreerbrevet säger: ”Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare.... (Hebr 12:2a).
 
Den smala vägen kan vi ju bara gå på om vi vandrar i Anden och leds av Anden, för det är bara den som leds av Anden som är Guds barn. Den som lever efter sitt kött vandrar då inte med Gud. Här kommer sinnets förnyelse in, här behöver vi får vanan att skilja mellan gott och ont, och det är en träning, att öva upp sig så man alltid gör rätt saker.
 
Däremot finns det ingen fördömelse för den som verkligen vill göra Guds vilja, för ibland kommer olydnaden tillbaka och ibland väljer vi att följa köttet, vi kan brusa upp och vara elaka och säga dumma saker, men Gud kommer direkt och tillrättavisar oss och vårt samvete känner av det. Då omvänder vi oss från synden. Genom att vi blir tillrättavisade av vår Fader i himlen, förstår vi att vi är Guds barn.
 
Däremot behöver vi också förstå att vi har en fiende som anklagar oss utan att vi har gjort någon synd. Det är övningen, träningen vi behöver gå igenom, att vi lär oss skilja på gott och ont, vad som kommer från Gud och vad som kommer från djävulen. Är man ostadig på sin väg faller man lätt för den ondes anklagelser. Johannes pratar i sitt brev om två olika saker när han pratar om synd. På det ena stället säger han: Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss (1 Joh 1:8). Och: Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds Son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar (1 Joh 3:8). Här pratar han, å ena sidan om den som faller för köttets frestelse och andra sidan, den som lever i oomvänd synd.
 
Att synda är en helt annan sak än att LEVA i synd. Om vi lever i synd kommer lagen in och fördömer oss. Lever vi i oomvänd synd, då blir vi fördömd av lagen, eftersom vi inte lever i nåden. Och vi vet från Titus brev 2:12 att nåden fostrar oss att leva rätt inför Gud och människor.
 
Om vi inte omvänder oss när Guds Ande manar oss till det, då lever vi i uppror. Och ett pågående uppror leder i sin tur till förhärdelse av samvetet. DET är att bryta mot Guds lag, och att leva efter sitt kött, vilket många kristna idag gör. Det är vad Johannes menar med brott mot lagen.
 
Så, att vandra i Anden är enda lösningen och det enda sättet att kunna fullborda Guds lag, men det är lätt att falla tillbaka till gamla vanor. Den Helige Ande är vår hjälpare och talar till vårt samvete för att vi ska omvända oss, och nästa gång ska stå starkare mot den svaghet som finns i oss, nämligen att vi är så vana att leva efter köttet.
 
Jag tror många lever i stark fördömelse. Det finns nämligen ett dike som kallas "sinless perfection" som några idag predikar och jag ser flera som börjat anamma den läran. ”Sinless Perfection” undervisar att OM du syndar är du av djävulen. De blandar ihop lag och kött och det är en lära som leder till lagiskhet och fördömelse, då INGEN klarar av att leva rätt, efter sitt kött. Det är många som inte vet vad lagen är, och vilken lag Johannes pratar om, och de förstår då inte heller att lagen nu är skriven i våra hjärtan, genom den Helige Ande. De förstår inte att det är genom att följa Anden som vi undviker att bryta den lagen som är Guds tio budord, och är inskriven i våra hjärtan.
 
Vi har nu inte några andra gudar längre, vi stjäl inte längre, vi bedrar inte längre, vi begår inte äktenskapsbrott längre, vi lever inte i omoral längre, ja, alla de här uppenbara sakerna som är till vår egen skam, har vi lagt av genom att vi kom till tro på Jesus, och han har renat våra hjärtan från alla dessa synder. Däremot kan vi mycket enkelt följa köttet, att vi blir ilskna, säger ett ont ord, tappar tålamodet och brister i vishet, etc, Det är inte vad lagen talar om, utan det är köttet som står emot Anden.
 
Det handlar då om köttet som kämpar mot Anden och det är det som betyder att Anden hjälper oss i vår svaghet. Han manar oss till omvändelse så att vi kommer till insikt om vad som inte är välbehagligt inför Gud. Det är hans godhet som för oss till omvändelse (Rom 2:4). Det är bara då vi förstår vad som är Guds vilja och kan bekänna våra synder så att han får rena oss från dem, plus att han renar oss från all orättfärdighet. Försök inte att behaga Gud genom att leva efter människors regler och påbud. Du kommer misslyckas! Men många lever ändå i lagiskhet, genom att de strikt håller fast vid att de är syndfria, och skulle de falla för köttets frestelser, kommer en enorm fördömelse.
 
Tänk om vi som kristna förstod detta? Hur härlig och balanserat skulle då inte vår vandring med Jesus bli? Ja, det är nog väldigt många som lever och har svårt att förstå Guds kärlek och omsorg, hans barmhärtighet och den balans man behöver för att förstå hans nåd.
 
Allt börjar egentligen med 1 Joh 4:16 "Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den." Allt börjar med att man tror.... tror på vad då? Jo, på Guds kärlek till oss.
 
Tro är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser (Hebr. 11:1). Och här behöver man TRO på Guds kärlek, och bli befästa i den. Många menar de vet vad tro är, de letar efter mirakler, ber om under och tecken, men om dem inte ens tror att Gud älskar dem, även om de skulle misslyckas i något, så kommer de heller aldrig fram till vilan i Kristus. Vi behöver alla Guds nåd.
 
 
Be Gud uppenbara den smala vägen för dig.
 
Guds frid syskon!
/Jon-Are Pedersen
 
/Anji

 

 
 
ANNONS
Av Anji - Lördag 29 aug 22:08

 

 

https://theholyremnant.blogspot.com/2020/05/del-71-forandra-heliga-tider-och-lagar_63.html

 

 


Förändra Heliga Tider och LagarDan 7:25  Denne skall tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de skall ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid.

Noahide lagarna kommer tillämpas av antikrist efter hans kröning, och är mycket farliga.
 
Som jag skrev i Del 5:1 Introduktion till Kabbalah fångades min uppmärksamhet kring detta av att någon frågade mig om vad jag ansåg om Noahide lagarna, som också kallas Noakit lagarna, där jag jämförde Noahide lagarna med Apg. 15:28-29
 
 För den Helige Ande och vi har beslutat att inte lägga på er någon ytterligare börda, förutom detta som är nödvändigt: Att ni ska avhålla er från det som är offrat åt avgudarna, och från blod, och från kött av kvävda djur och från otukt. Om ni noga aktar er för detta, gör ni rätt. Farväl. Och jag upptäckte vid närmare undersökning att Noahide och Apg. 15:28-29 inte har samma källa. Den ene kommer från Gud själv, och den andre från Talmud, och dessa två källor har alltså inte samma ursprung.

 

Men vad är Noahide lagarna? Noahide består av sju stycken lagar varav den sjunde är till för att upprätta och upprätthålla de sex första. Varje lag har mängder med underlagar som preciserar vad huvudlagen betyder och avgör straffet för överträdelser. Dess sju lagar har talmudiska rabbiner tagit fram för att gälla alla hedningar. De anses vara bibliskt grundade och gällande hela mänskligheten. Rabbinerna antyder med detta att: Där det judiska folket har 613 lagar, har hedningarna bara 7, underförstått: Det är vi som bär den tunga bördan och ni slipper lätt undan.

 

Läs nu följande väldigt noga och lägg det på minnet, för om rabbinerna får igenom dessa lagar, vilket de är på god väg att lyckas med, så ser vår framtid ut att blir ganska annorlunda och farlig.

Upp. 20:4 Och jag såg troner och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg själarna av dem som halshuggits för Jesu vittnesbörds och för Guds ords skull, och som inte hade tillbett vilddjuret, inte heller dess bild och som inte hade tagit märket på sin panna eller sin hand. Och de levde och regerade med Kristus i tusen år.
 
LÄS HELA ARTIKELN I LÄNKEN OVAN. Detta är vad som kommer.
 
/Anji
 
ANNONS
Av Anji - Lördag 15 aug 23:13

Avfällingar? eller Slumrande Hjältar?

 
Överallt ser jag "avfällingar", de som sover, som Gud reser upp, som börjar predika Guds ord, som vägrar låta sig tryckas ner igen. Det är dom, om någon, som kommer övervinna genom lammets blod och vårt vittnesbörds ord.

”Inte en gång till, säger vi till Satan. Nej du, Jesus är verkligen min Herre och jag böjer mig inte”.

En ängels röst hörs och alla tio jungfrurna vaknar upp. De fem förståndiga behöver bara vakna och de vet att de är redo och behöver inte leta upp dom som säljer oljan. De fem oförståndiga hinner inte in genom porten innan den stängs.
Vad säger Jesus då?
Mat 25:11 Sedan kom de andra jungfrurna tillbaka och sade: Herre, Herre, öppna för oss!
Mat 25:12 Men han svarade: Amen säger jag er: Jag känner er inte.
Jesus den gode herden letar upp det får som kommit bort. Det var jag det, och när han hittade mig igen vart det glädje bland änglarna.
 
Jesus gick inte för att leta upp den get som kommit bort, utan han letade upp det får som kommit bort. Med andra ord, om du är avfällig, har tappat tron, så har han inte gett upp dig. Det finns fortfarande tid att omvända sig och ändra sitt liv.
 
Amen!!!
 
 
/Anji

Av Anji - Fredag 31 juli 23:43

 
https://theholyremnant.blogspot.com/2019/09/vaga-sta-for-jesus.html
Luk. 9:26 För den som skäms för mig och mina ord, honom ska Människosonen skämmas för, när han kommer i sin och Faderns och de heliga änglarnas härlighet.

Frågan om homosexualitet kommer vara en stötesten och ett vägskäl för många kristna. Se till att du står på Guds sida i den frågan!

Här behöver du och jag som troende kristna, som förstår Guds ord och vad Guds ord säger om detta, stå upp raka och vara starka i Kristus.

Fler och fler av våra syskon upplever hot och trakasserier, förföljelse och förakt för att stå upp för bibelns sanningar i en tid där Sanningens evangelium inte längre predikas, eller FÅR predikas.

Vi kommer få se en skiljelinje gå inom kristenheten för och emot homosexualitet. Och det är nu du och jag behöver ta ställning, för längre fram kommer det vara svårare att stå på Guds ord.

En del kommer hamna i rättegångar, skolorna kommer vara påstridiga och ställa till problem för den av oss som lär barnen en "avvikande" syn. Men Jesus belönar dig när du står upp för sanningen, kosta vad det kosta vill. Han kommer då inte skämmas för dig inför sin Fader och sina änglar, utan kommer ge dig full lön.

"Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen." Luk 21:36

Amen och Guds Frid!!!

/Jon-Are P

 

/Anji

 

 

Av Anji - Fredag 24 juli 22:55

Text skriven av Jon-Are Pedersen

 

Gud välsigne Dig 🙏

Frid 

 

Den tröghet, det motstånd, den uppgivenhet, den trötthet du känner kommer inte från Gud. Det är den onde. Detta är förföljelse, andlig förföljelse. Var vid gott mod, du är förföljd. Fäst din blick på den lön Herren ger och låt Guds ord bevaras i ditt hjärta, oavsett hur trött du är, för om du inte ger upp ska du få skörda vad du har sått.

Jag ska visa dig vad som står i Daniels bok om hur den onde strider mot de heliga i den sista tiden.

 

Dan. 7:25 Denne skall tala mot den Högste och ANSÄTTA den Högstes heliga. Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de skall ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid. SFB98.

בְּלָא bᵉlâʼ, bel-aw'; (Aramaic) corresponding to H1086 (but used only in a mental sense); to afflict:—wear out.

 

Denne är antikrist som ska tala mot den Högste, det sker precis likadant i dag som det skedde i lustgården, genom att ifrågasätta eller motsäga Guds ord. Och antikrists ande är verksam redan, och genom antikrists ande ansätter (sliter ut) Satan de heliga, d.v.s dig och mig. De heliga kommer ges i hans hand under 3½ år, vi är inte där än, men vi håller på att tröttas ut genom all galenskap som dyker upp inom det vi kallar ”kristendom” och det är bara en förberedelse för vad komma ska. Dan. 8:12 visar att antikrist ska ha framgång och slår ner sanningen till jorden, han, och antikrists ande, kommer försöka få oss tvivla på allt vi lärt oss. Detta för att vi ska ge oss frivilligt till det falska lärosystem som snart kommer fram.

 

Det arameiska ordet BELA i Dan. 7:25, har betydelsen nöta ut, slita ut, och då i mental bemärkelse och inte genom fysisk förföljelse. Så den förföljelse Daniel fick uppenbarelse om skulle ske i de sista dagarna var alltså just det vi ser ske nu. Falsk lära och falska profeter har alltid funnits, men det har nu på ett alldeles särskilts sätt vuxit så starkt att det inte längre går att bemöta eller hjälpa eller stoppa. Den onde nöter på oss med falsk lära, med villfarelser som kommer som en flodvåg. Det tar inte slut, och hur vi än bemöter det vi ser så fortsätter det välla in. Det kommer varje dag nya uppsåt och falskheter och vi hinner därför inte bemöta allt, eller hjälpa alla att förstå vad som sker.

 

 

Men vad som är ännu mer skrämmande är att man ser hur många man ansåg vara stabila kristna, renläriga och starka gudsmänniskor, avslöjar den falska undervisning som de har tagit till sig, och det blir ett ännu tydligare skiljelinje mellan Jesu sunda lära och villfarelsen. På ett alldeles makalöst sätt har nu Guds svärd gått igenom svensk kristenhet och falska läror har utkristalliserats.

 

Om du i sanning önskar och längtar efter att göra Guds vilje finns det bara en väg att gå. Släppa allt du tror är kristendom, och ropa till Gud i din bönekammare att Han räddar dig. Be Gud ta bort det felaktiga som du har fått lära dig, och be Honom uppenbara sitt ord för dig, för vi lever i en farlig tid. Inte nog med det, för den som inte älskar sanningen kommer Gud själv sända en villfarelse över så att man kommer tro lögnen. Och om Gud sänder en villfarelse finns det ingen väg ut.

 

2 Thess. 2:11 Och på grund av detta ska Gud sända över dem kraftig villfarelse, så att de ska tro lögnen, för att de ska bli dömda, alla de som inte har trott sanningen utan har haft sin glädje i orättfärdigheten.

Word of Faith, NAR, Hebrew Root, Jehovas Vittnen, Adventism, Annihilationism, universalism, RKK, sakrament, onenness, jesusonly (TLR), listan kan göras väldigt lång. Det här är bara några farliga inriktningar som leder bort från Gud. Dessa är omöjliga att komma till tro på genom att bara läsa Bibeln, för om man enbart läser Bibelns undervisning ger den Helige Ande ljus över Skriften och detta kallar jag den Helige Andes teologi.

Men än finns det tid för omvändelse. Vi har Guds ord och var och en behöver läsa på egenhand. För den Helige Ande bor i oss och undervisar oss var för sig. Så länge vi tar oss tid med Guds ord så håller vi oss till sanningen, för den Helige Ande lär oss inte lögn utan sanning. Om vi däremot faller i nåt dike och börjar fokusera på oväsentliga doktriner är det lätt att börja vandra bort från Herren.

 

 

Så håll dig till Guds ord, läs Bibeln och be Gud hjälpa dig så Ordet får upplysa ditt hjärta. Så kommer Herren bygga upp sanna doktriner/läror i ditt inre och du kan sedan hålla dig borta från det falska.

Vi har egentligen bara två enkla bud att hålla: älska Herren av hela ditt hjärta, själ, kraft och förstånd, och älska din nästa som dig själv. Men om vi älskar vårt samfund eller älskar en lärare, har vi redan gått vilse från buden. Herren är Ordet och Ordet är Herren.

 

Jesus är det levande Ordet som sitter på Faderns högra sida, och det skrivna Ordet är uppenbarelsen av det levande Ordet. Älskar vi inte det skrivna Ordet, som uppenbarar för oss det levande Ordet, bedrar vi oss själva.

Jesus säger Vad hjärtat är fullt av det talar munnen (Luk. 6:45), och Ditt öga är kroppens lykta, om ditt öga är friskt kommer din kropp få ljus (Matt. 6:22, Luk. 11:34), och vad Jesus pratar om här är att fylla hjärtat med Guds ord, även om man inte förstår, och att Guds är ord ett ljus på vår stig och en lampa för våra fötter (Ps. 119:105). Så, även om du inte fattar ett skvatt, så går Ordet in, och om du inte förkastar det ord du läst kommer det att växa upp, precis som Jesu liknelse om såningsmannen i Matt. 13. Lukas säger Den som bevarar Ordet i ett uppriktigt och gott hjärta, som bär frukt och är uthålliga.

 

Var uthålliga, håll fast vid Guds ord. Han kommer leda dig och ge dig kraft. Församlingen kommer inte vara en bruten, utslagen, svag och ynklig brud. Den kommer vara segerrik och stark, ren och helig, och precis som församlingen började, med en makalös Guds härlighet och kraft, kommer församlingen avsluta sin tid.

 

/Anji

Av Anji - Lördag 11 juli 22:53

 

 


De skapade ting som kan vackla ska försvinna!


 


Hebr. 12:26-29 Hans röst fick då jorden att bäva, men nu har han lovat och sagt: Än en gång skakar jag inte bara jorden, utan också himlen. Men dessa ord, än en gång, visar att de skapade ting som kan vackla ska försvinna, för att de ting som inte kan vackla ska bestå. Därför, då vi får ett rike som inte kan vackla, så låt oss ta vara på nåden, genom vilken vi ska tjäna och behaga Gud med vördnad och gudsfruktan. För vår Gud är en förtärande eld.
När HERREN talade till Israel skakade jorden. Det var en skrämmande upplevelse för Israels folk att höra Guds röst tala från Sinai berg. De bad Mose att tala med Gud istället för att höra Gud tala. Det har följt Israels folk genom alla tider. De vill inte höra Gud tala, för det inger skräck. Så bör inte vi vara. 
 
Ok. Nu är vi här idag då Fadern talar till oss genom sin Son från himlen, genom den Helige Ande. Och i det här tillsynes skrämmande citatet från GT står samtidigt ett löfte, som om vi inte läser och förstår, går oss förbi. Gud säger: ÄN EN GÅNG SKAKAR JAG INTE BARA JORDEN, UTAN OCKSÅ HIMLEN.
 
Gud har sagt att Han ska skaka allt som kan skakas. Vad finns här hos oss som kan skakas? Om vi tänker på världen, ser vi att Gud skakar världen genom att mer och mer dra bort sin hand från den. Man märker det genom hungersnöd, krig, våld och allt ont som nu släpps fram i samhället.
 
Men tänk om det inte bara är i det stora Gud skakar, utan också i det lilla, det personliga lilla som finns i våra liv och i våra hjärtan? Vad finns i ditt liv som skakar just nu? Det som kan skakas kommer garanterat göra det, om inte nu så senare. Vad menas med skakningar? Det som är ostadigt byggt faller. Det som står på sand blåses bort, sveps bort av floden. Det som inte är byggt på Guds Ords sanning skakas och kommer försvinna.
 
Hur mycket finns i ditt liv som skakas just nu? Har du byggt din tro på en felaktig lära? Har du byggt din tro på predikanter? Har du byggt din tro på dina egna prestationer, bra eller dåliga? Finns det någonting som skakas just nu så är det nåd från Gud! För allt som kan vackla ska försvinna, och allt som försvinner måste då med andra ord vara dåligt i Guds ögon. För det Han har byggt upp kommer bestå. Står du fast, även efter skakningarna, så kommer du märka att du får ännu större frid, ännu större frihet, ännu större glädje, för det är syftet med skakningarna.
 
Ett annat ord för skakningar är sållning. Gud sållar vetet från agnarna, genom Guds Helige Andes vind. En tröskplats brukar ligga på en höjd och bonden tröskar först vetet så agnarna skiljs från vetet. Bonden kastar sedan upp allt i luften, och vinden blåser bort agnarna så att enbart vetet finns kvar. Och de skakningar du känner genom det du läser, det du hör och det du ser, är till för att enbart vetet i dig ska finnas kvar. Och vad är vete? Det är Ordet! För det Ordet är planterat i dig och växer upp till evigt liv. Du ska inte vara orolig om ditt liv skakas, utan förtrösta istället på att Fadern vet vad Han gör. Det som är onödigt, det som är av den här världen, det som är av köttet kommer falla bort och du står helgad inför Honom som har friköpt dig och som nu helgar dig.
 
Ta istället vara på nåden som gör att du kan tjäna Herren i vördnad och gudsfruktan. Det betyder att du som en gren i vinträdet ansas, och klipps av och kommer närmare vingårdsstammen för att du inte ska bli vildvuxen.
 
Jesus är det sanna vinträdet och vi är grenarna. Fadern är vingårdsmannen. Och en vingårdsman ansar alltid ett vinträd, för att det nästa år ska bära ännu mer frukt. Om vingårdsmannen inte trimmar grenarna på vinträdet utan bara låter det växa från år till år, kommer frukten att bli sämre och sämre. När Fadern ”trimmar” oss genom skakningar eller prövningar, för det oss närmare Kristus. Det är en väldigt viktig händelse i våra liv, för när Fadern för oss närmare Kristus är det för att vi ska bli mer och mer beroende av Honom. Jag har hört att själva vinträdet använder saven från frukten på vinträdet, så det blir ett medberoende, jag i honom och Han i mig.
 
Vårt främsta mål med våra liv borde vara att Han ska bli upphöjd, Han ska bli större, Han ska få äran och att vi mitt under prövningarna och skakningarna förtröstar och litar på att Han är skicklig nog att rensa eller helga oss på allt vårt eget.
 
Det är vårt kors, att vi oavsett vad som sker håller oss till Herren. Även om vi får hot, hat, blir förtalade och föraktade, eller förföljda, fängslade eller dödade för Hans namns skull, så älskar vi Herren. För målet med våra liv är att förhärliga Gud i allt vi gör. Du märker att ditt eget-liv upplevs överflödigt, och ditt fokus blir mer och  mer på Herren och inte dig själv. 
 
Jag är övertygad om att du även efter skakningarna står kvar i tron på Jesus och Hans verk. Jag tror Gud att det Han har sagt är sant, och när Han säger att Han tuktar var son som Han har kär, så är ju det egentligen en stor tröst i vårt lidande. Om du inte gått genom dessa skakningar, hade du inte varit Hans son/dotter. Att du ansas, prövas och helgas är bevis på att Fadern älskar dig. För Han tar bort alla egna prestationer och kvar står till slut bara den sanna, enkla tron på Jesu verk. Du kanske förvånad inser efter Faderns fostran att du fortfarande tror, och på så vis har du faktiskt blivit starkare i Herren och Hans väldiga kraft. Du har fått uppleva korsdöden en gång till.
 
Personligen är jag glad när jag blir fostrad eller tillrättavisad av Fadern, för jag vet att Petrus har rätt när han säger:
Men sedan ni en kort tid har lidit, må all nåds Gud, som har kallat oss till sin eviga härlighet i Kristus Jesus, FULLKOMNA, STÖDJA, STYRKA och BEFÄSTA er. 1 Petr. 5:10
Vägen dit går genom skakningar, för allt som är skapat, som kan vackla ska försvinna, för att det som inte kan vackla ska bestå. 
 
Frukta inte! Kristus kommer ta gestalt i dig mer och mer. 
 
/Anji
 
 

Av Anji - Torsdag 11 juni 23:02

 https://theholyremnant.blogspot.com/2019/10/bibeln-beskriver-vad-som-ar-ratt-och.html


Bibeln beskriver vad som är rätt, och smörjelsen lär oss om allting. De flesta kristna läser inte bibeln i sin kontext, utan tar bara ut det som passar sin teologi, och “klipper” bort det andra.


Det fanns en tid då vi enkelt kunde avgöra vad som var rätt och fel. Vi räkna på en hand alla villfarelser inom kristenheten. Men nu har det blivit mycket svårare och kräver en djupdykning i Guds ord. Det gäller inte längre bara att skilja mellan rätt och fel. Nu behöver vi skilja mellan rätt och nästan rätt.
Detta är ett tidstecken och inget vi kan ta lätt på.

 

En bra regel är:

 

Om grunden är fel, så är allting fel. Om vi tar reda på grunden inom olika läror så är det mycket enklare att avslöja vad som predikas.
Korset är och förblir det mest centrala inom kristenheten, och synen på korsets budskap, hur det predikas, vad som hände där, och vilket evangelium man predikar, visar var en församling eller en predikant står.
Som sagt, nu gäller det att skilja rätt från nästan rätt, och det är inte lika enkelt längre.

 

/Anji

Av Anji - Onsdag 27 maj 00:14

 
Johannes skriver i sitt brev om två olika saker när han talar om synd. På det ena stället säger han: 
1 Joh. 1:9Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. SRB16. 
1 Joh. 2:1Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, har vi en försvarare hos Fadern, Jesus Kristus, den rättfärdige. SRB16. 
Och på ett annat ställe: 
1 Joh. 3:8 Den som gör synd är av djävulen, för djävulen har syndat från begynnelsen. Därför uppenbarades Guds Son, för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. SRB16  
1 Joh. 1:8 Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. SRB16 
Här pratar han, å ena sidan om en som faller för köttets frestelse (1 Joh. 1:9 och 1 Joh. 2:1) och andra sidan, en som lever i oomvänd synd eller säger att han är utan synd (1 Joh. 3:8 och 1 Joh. 1:8). Det är samma tanke Paulus förmedlar i Gal. 5:21 när han säger: den som GÖR sådant ska inte ärva Guds rike.
Gal. 5:21… Om sådant säger jag er i förväg, som jag också tidigare har sagt, att de som GÖR sådant ska inte ärva Guds rike. SRB16. 
Att synda är en helt annan sak än att leva i synd. Om vi lever i synd kommer lagen in och fördömer oss. Lever vi i oomvänd synd, då blir vi fördömd av lagen, eftersom vi inte lever i nåden. Och vi vet från Titus brev 2:12 att nåden fostrar oss att leva rätt inför Gud och människor. 
 
Om vi inte omvänder oss när Guds Ande manar oss till det, då lever vi i uppror. Och ett pågående uppror leder i sin tur till förhärdelse av samvetet. Det är att bryta mot Guds lag, och att leva efter sitt kött, vilket många kristna idag gör. Det är vad Johannes menar med brott mot lagen.
1 Joh. 3:4 Var och som gör synd bryter också mot lagen, för synd är brott mot lagen. SRB16. 
Så, att vandra i Anden är Guds lösning, och det är enda lösningen och enda sättet att kunna fullborda Guds lag, men det är lätt att falla tillbaka till gamla vanor. Den Helige Ande är vår hjälpare och talar till vårt samvete för att vi ska omvända oss, och nästa gång ska stå starkare mot den svaghet som finns i oss, nämligen att vi är så vana att leva efter köttet. 
 
Vi tittar på de verser som skapar så mycket oro och rädsla i Kristi kropp och här behöver vi förstå Johannes undervisning som har gett upphov till mycket förvirring och oro. Studerar vi Första Johannesbrevet är det av yttersta vikt att vi förstår vad Johannes pratar om när han säger:
1 Joh. 3:8-10 Den som GÖR synd är av djävulen, för djävulen har syndat från begynnelsen. Därför uppenbarades Guds Son, för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Var och en som är född av Gud gör inte synd, för Guds säd förblir i honom. Och han kan inte synda, eftersom han är född av Gud. På grund av detta är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn: Var och en som inte gör det som är rättfärdigt är inte av Gud, och inte heller den som inte älskar sin broder.
1 Joh. 3:4Var och en som GÖR synd bryter också mot lagen, för synd är brott mot lagen. 
Dessa föregående bibelverser har skapat en del konflikter mellan kristna läger och jag hoppas att den här studien kan hjälpa till att reda ut den. 
 
Vi börjar med 1 Joh. 1:5. Vi har två ord på grekiska: 1Fós och 2Skotía som är varandras motsatser: 1Fós är Ljus och 2skotía är mörker. Om Gud är ljus (1fós) då är djävulen, ondskan och synden mörker (2skotía). (Jag har satt en siffra framför orden för att identifiera vilket det talas om).
1 Joh. 1:5Och detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er, att Gud är 1ljus och i honom finns det inte något 2mörker. 
Sedan har vi tre andra grekiska ord: 1Koinõnían, 2Peripatómen och 4Ten Alethian som betyder Gemenskap/Samfund, Livsvandring och Sanningen, i den ordningen. Om vi säger vi har gemenskap/samfund (1Koinõnían) med Gud, men livsvandringen (2Peripatómen) är i mörker (3Skotía) med djävulen, ljuger vi och handlar inte efter sanningen (4ten alethian). 
1 Joh. 1:6Om vi säger vi har 1gemenskap med honom och 2vandrar i 3mörkret, ljuger vi och handlar inte efter 4sanningen. 
Matt. 7:13-14 talar om den trånga porten och den smala vägen och den vida porten och den breda vägen som leder i fördärvet. Livsvandringen kan antingen vara på den smala eller breda vägen.
Luk. 13:23-24 Och någon sa till honom: Herre, är det få som blir frälsta? Då sa han till dem: Kämpa för att komma in genom den trånga porten. För jag säger er, många ska söka komma in men ska inte kunna det. SRB16. 
Tillbaka till Johannes första brev. Ordet vandrar – 1Peripatómen, uttrycker en kontinuerlig livsstil och inte enskilda handlingar. 
1 Joh. 1:7 Men om vi 1vandrar i ljuset, såsom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu Kristi, hans Sons, blod renar oss från alla synd. 
Det är ett liv i ljuset som menas. Det är en livsstil och ett leverne efter Guds Sons exempel, som är världens ljus. Och Ef. 5:13 säger att "allt som uppenbaras är ljus", vilket gör att om vi lever efter det ljus vi har, vandrar vi i Anden. Vi är skyldiga att vandra så som han vandrade - 1 Joh. 2:6. Vi skyldiga att leva som Han levde.
 
Paulus talar också om att vandra (livsvandringlivsstil) i Anden eller köttet i Gal. 5:19‑21 och avslutar med att säga: ”...att de som gör sådant inte ska ärva Guds rike”, och ordet som används här är pràssontes och betyder: görautförafullförapraktisera/praxis. Ordet talar inte om en enskild händelse utan ett ständigt praktiserande av antingen gott eller ont. 
 
Ordet pràsso används av Johannes och Lukas.
Joh. 3:20Var och en som GÖR (pràsso) det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska bli avslöjade. SRB16. 
Apg. 19:19Och många av dem som hade BEDRIVIT (pràsso) trolldom bar fram sina böcker och brände upp dem inför alla... SRB16.  
Tillbaka till Johannes första brev.
1 Joh. 1:8-9Om vi säger att vi INTE har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 
Det finns dem som inte förstår att människan är en syndare i ständigt behov av nåd – daglig nåd. De menar att vi för alltid och evigt har blivit rättfärdiggjorda och därför är vi utan synd i Guds ögon. Ja, om vi vandrar i Anden gör vi inte vad köttet har begär till. Och OM vi syndar har vi en försvarare inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Men att förneka köttets makt att bedra är en dårskap som vaggar oss i en falsk trygghet, och leder till hårdhet och exklusivism. 

 
/Anji
 
 
 
   

Presentation

Omröstning

Firar du jul? Jesus är inte född på jul.
 Nej Jesus är inte född på jul
 Julen är katolsk och felaktig
 Finns det mer info att få?

Fråga mig

23 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
12
13
14
15 16
17
18
19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< September 2020
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

http://www.iring.nu/webbringar/Fraelsaren.php

Anji

Min Gästbok. Välkommen!

Följ bloggen

Följ Han  lever med Blogkeen
Följ Han  lever med Bloglovin'

Prövningar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se